هرچقدر خودمو بزنم به اون راه که تو برای من اهمیتی نداری دروغ گفتم اتفاقا توی ناخودآگاهم تو فقط برام مهمی اینو از این می فهمم که از sms تو بدنم شروع میکنه به لرزیدن یا به خاطرت تپش قلب میگیرم

/ 0 نظر / 11 بازدید