وابستگی با آدم های وابسته چه ها که نمیکنه اگه صداتو بشنوم حتی در حد یک سلام تا چند روز حالم بهتره اما اگه یک هفته بشه و صداتو نشنوم دیگه می رم تو فاز غم حالا ببین اگه هر روز واسه یک ثانیه فقط صداتو می شنیدم دیگه تو ابرها بودم شاد کردن دل آدمها میتونه به همین سادگی باشه اما افسوس

/ 1 نظر / 34 بازدید
تنها

زیبا! [گل]