بیتا 2

بیتا جون می دونم که الان دوستی بین من و تو وجود نداره اما دارم فکر می کنم که شخصیت من و تو چقدر با هم متفاوته تو دختر شلوغی هستی دور و برت پر از دوست و حسابی رفیق باز همیشه با دوستاتی باهاشون میری مسافرت مهمونی بیرون خرید رستوران کافه اما من همیشه تنها ساکت توی اتاقم تو تیپ میزنی و من دختر ساده ای هستم می دونم جذابیتی برات ندارم اما من معرفت دارم که تو نداری خلاصه من دوست دارم نمی دونم چرا با این همه تفاوت احساس می کنم که از درون بهت نزدیکم و دوست دارم

/ 1 نظر / 22 بازدید

[گل][گل][گل][گل]